Kněz

P. Jaroslav Kapuš, Mgr.

Nar. 12.6.1963 v Pov. Bystrici. Trvalé bydliště mám na Slovensku v obci Belusa, kde jsem začal ministrovat r. 1976 od roku 1978 jsem se začal věnovat ministrantům. 9.6.1981 jsem maturoval na střední odborné škole v Dubnici nad Váhom. Od 1.7.1981 jsem pracoval na ZŤS v Dubnici nad Váhom do 31.12.1986. Od 6.1.1987 jsem nastoupil na podnikové řiditelství odbor dopravy v Tanvaldě. Koncem září 1988 jsem nastoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Po revoluci r. 1989 na konci měsíce září pokračuje ve studiu teologie na nově obnoveném semináři a Teologické fakultě na univerzitě Palackého v Olomouci. Zde jsem 18.6.1993 promoval a dosáhl titul Mgr. 25.6.1993 jsem byl vysvěcen na jáhna doma na Slovensku v Beluši otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Jáhenskou službu jsem konal ve farnosti Strážnice. 18.6.1994 jsem byl vysvěcen na kněze v katedrále sv. Václava v Olomouci. 25.8.1994 jsem nastoupil jako kaplan v Bílovicích a zároveň jako exc. Administrátor ve farnosti Březolupy.  Od 1.7.1995 jsem dostal dekret jako kaplan ve farnosti Hluk, v tentýž rok 1.10.1995  jsem se stal administrátorem farnosti Hluk. 1.12.2003 farářem v Hluku. Od 1.7.2005 do 30.6.2010 jsem byl navíc místoděkanem děkanátu Uherské Hradiště. Od 1.7.2013 jsem opustil dlouholetou farnost Hluk a nastoupil do nové farnosti Prakšice, do které patří i obec Pašovice.