V neděli 10. 3. 2019 ve 14:00 křížová cesta, kterou povedou ministranti.