V neděli 18. 2. 2018 ve 14:00 křížová cesta, kterou povedou ministranti.