Úspěchy

Zde je pár z našich úspěchů:

 

1. místo na ministrantském dni v Olomouci pořádaný kněžským seminářem pro ministranty olomoucké diecéze

 

Pravidelné umístění v posledních třech ročnících na svatodušním florbale v Uherském Brodě.