Výlet ministrantů do Milotic 2011

Ve dnech 28. 12. a 29. 12. 2011 se prakšičtí ministranti vypravili na výlet do Milotic, navštívit bývalého uherskobrodského děkana Františka Krále. Sedmičlennou skupinu tvořili Ondřej Man, Josef Vlk, Pavel Hefka, Michal Kratochvíl, Jakub Kučera, Dušan Kratochvíl a Petr Vlk. Spolu s nimi jel taky „prakšický šéfkuchař“ Gusta Vlk.

Nastala středa 28. 12. a my se sešli okolo půl jedné u fary v Prakšicích, odkud jsme dvěma auty odjeli na vlakové nádraží do Uherského Brodu, vzpomínají účastníci výletu. Odtud jsme vyrazili vlakem do Hodonína a z něj pak autobusem do Milotic, kde nás již čekal otec František. Protože jsme měli hodně zavazadel, rozhodli jsme se, že je odložíme na faře. Pan Vlk už zde zůstal a začal připravovat večeři.
Otec František se spolu s námi pěšky vypravil asi 2 km za obec, cestou kolem vinných sklepů. Mohli jsme pozorovat nádhernou krajinu, nekonečné plochy vinic. Jak jinak, když jsme se nacházeli ve druhé největší vinařské oblasti u nás, jak nám sdělil jeden z místních, který nás v cíli očekával. Následovala prohlídka vinného sklepa jejich rodiny, kde jsme se dozvěděli něco o výrobě vína, čištění sudů a přišly i odpovědi na naše zvídavé otázky. Po prohlídce sklepa jsme si prohlédli i exteriéry dalších sklepů a návštěvu společně zakončili modlitbou u sochy sv. Urbana, patrona vinařů.
Čas utíkal rychle, proto jsme šli zpátky na faru, kde jsme si chvíli vydechli a po půl šesté jsme se odebrali do kostela na mši svatou, kterou celebroval otec František. Po mši následovala vynikající večeře, po které měli kluci dostatečný čas, aby se mohli „vyřádit“. Kolem deváté jsme se společně všichni sešli na večerní modlitbu. Protože jsme byli unavení z cesty a čekal nás náročný den, odebrali jsme se po ní spát.
Čtvrteční ráno jsme přivítali ještě za tmy, neboť jsme na sedm hodin měli mši svatou s adorací. Po adoraci byla snídaně na faře, kterou opět připravil pan Vlk. Po jídle se na faře objevil „náš“ vinař a naše sedmičlenná skupina, otec František a náš průvodce se vydala na milotický zámek. Jistě ho znáte - natáčely se zde například pohádky Nebojsa a Za humny je drak. Jelikož zámek bývá přes zimu klasicky zavřený, chtěli bychom moc poděkovat otci Františkovi, že nám zařídil jeho prohlídku, kterou jsme měli i s kompletním výkladem.
Součástí prohlídky byla i zámecká zahrada, která se rozkládá okolo zámku. Protože se nám chýlil čas, museli jsme se vrátit na faru, kde už byl pro nás připravený oběd. Po skvělém jídle jsme poděkovali otci Františkovi a rozloučili se s ním. Cesta zpět byla stejná jako cesta tam, až na to, že jsme měli hodinu a půl čas v Hodoníně, kde kluci dostali rozchod. Navečer jsme se všichni v pořádku vrátili zpět do Prakšic.
Co napsat na závěr? Otec František Vás všechny moc a moc pozdravuje. Všichni naši ministranti byli z výletu nadšení, myslím si, že spokojenost byla na obou stranách. Velké díky patří našemu současnému panu děkanovi Josefu Pelcovi a panu kaplanovi za finanční částku, kterou na výlet poskytli. Poděkování také samozřejmě patří panu Gustovi Vlkovi za výborné jídlo, které nám připravoval. Těšíme se na další výlety, které spolu budeme moci zažít.Milotice 2011