Rozpis

07.12.2011 00:00

Zde ministranti najdou rozpis služeb, který se vytváří každou sobotu na ministrantské schůzce.