O nás

Prakšice patří do Uherskobrodského děkanátu. Ministranty mezi sebe přibíráme od 3. třídy.

Náš pan farář se jmenuje Mgr. P. Jaroslav Kapuš.

Naši kostelníci jsou manželé Zálešákovi z Prakšic.

Snad se Vám na našich stránkách bude líbit a pokud chcete, přijďte mezi nás.

 

 

 

Co znamená ministrovat ?Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare a znamená sloužit, posluhovat.
Ministrováním tedy rozumíme posluhovat při oltáři P. Ježíše, sloužit při slavení eucharistické oběti, přisluhovat při udělování svátosti a při ostatních liturgických úkonech a obřadech. Kluci, kteří vykonávají tuto službu, se jmenují ministranti.
Ministrantská služba je vznešená, posvátná, je to služba rozmnožující Boží milosti, služba Pánu a služba věřícímu lidu.
Ministrování je vyznamenáním pro každého kluka. Pán Ježíš povolává všechny lidi ke spáse, ministranta kromě toho povolává do své služby. Kluk, který se dobrovolně rozhodne přisluhovat při lit. obřadech, má být vzorem především pevnou vírou v P. Ježíše. Ministrant má být teda vzorem v kostele, zvlásť při slavení mše svaté, ale i při jiných liturgických obřadech. Má být vzorem chování ve škole i doma. Má být uctivý k starším, pomáhat nemocným. Ministrant má své povinnosti plnit přesně. Na liturgické obřady má přicházet včas, aby měl čas na pokojnou a důslednou přípravu. Ministrant se má usilovně učit. Má poznávat všechny liturgické knihy, roucha, nádoby a všechno, co je spojeno s ministrantskou službou. Má číst a studovat náboženskou literaturu a šířit ji mezi kamarády. Nesmějí však zanedbávat ani další předměty. Aby získal co nejvíce vědomostí.