MiniFor

MiniFor

 

Kurs MiniFor (ministrantská formace)
pro ministranty od 15 let
pořádají bohoslovci olomoucké arcidiecéze
8 víkendů během 2 let
otevírá se 1 x za 2 roky – nový se otevře v příštím roce 2013
forma přednášek a praktických cvičení
 
Náplní kurzu je:
prohloubení vztahu k Bohu
osvojení si vědomostí z liturgie
získání znalostí a praktických rad, jak „pracovat“ s ministranty ve farnosti
navázání nových přátelství
 
Hlavní témata kurzu:
duchovní život
liturgie
práce s ministranty ve farnosti
praktické znalosti a dovednosti
 

Více na www.knezskyseminar.cz/minifor/